Facebook Twitter Reset

กระแสน้ำเกิดได้อย่างไร?

กระแสน้ำทะเลก็คือ การไหลเวียนน้ำทะเลที่มีทิศทางแน่นอนเหมือนกับน้ำไหลเวียนอยู่บนผืนดิน เนื่องจากโลกไดรับความร้อนจากพระอาทิตย์ไม่เท่ากัน น้ำทะเลในเขตร้อนย่อมได้รับความร้อนมากกว่าในขั้วโลกเหนือ ฉะนั้น น้ำจึงอุ่นกว่าและขยายตัวมากกว่า ทำให้เบา ส่วนนำที่เย็นจะเกิดการหดตัว หนักและจมลงน้ำที่เบาย่อมไหลเขาแทนที่ การหมุนเวียนอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด จึงกลายเป็นกระแสน้ำไหล

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.