Facebook Twitter Reset

ต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลก

เชื่อกันว่าต้นไม้เป็นพืชสีเขียวที่มีอายุมากที่สุด เนื่องจากต้นไม้เป็นพืชชั้นสูง มันจึงมีราก ใบ ลำต้น ดอก และเมล็ด ต่างจากบรรดาพืชล้มลุกหรือพืชที่เป็นเถาชึ่งเป็นพืชที่มีอายุสั้น

ต้นไม้บางชนิดมีอายุนานมาก บางชนิดสามารถอยู่ได้ถึง 4,000 ปี เช่น ต้นซีควอย (Sequoia) ซึ่งขึ้นอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ต้นไม้ชนิดนี้โตเต็มที่แล้วนั้น โคลัมบัส ซึ่งเป็นผู้ค้นพบโลกใหม่คือทวีปอเมริกายังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำ

แต่ต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกคือ ต้นเรดวูดยักษ์ (The Californian Gaint Redwood) ในอุทยานแห่งชาติฮัมโบลด์ท มลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความสูงถึง 110 เมตร

Redwood

Redwood

นอกจากนี้ยังมีต้นไม้อีก 2 ชนิด ที่มีความสูงใกล้เคียงกับต้นเรดวูดคือ ต้นสนดักลาส (Douglas Fir) และต้นซีควอยที่บ้างต้นสูงถึง 91 เมตร ต้นไม้เหล่านี้มีรากยึดเกาะกับดินอย่างมั่นคง รากของมันมีขนาดพอๆกับลำต้นที่พุ่งชะลูดขึ้นไปบนฟ้า

Douglas Fir

การนับอายุของต้นไม้ใช้วิธีการนับวงปี วงปีจะเกิดจากการที่ต้นไม้สร้างเนื้อไม้เพิ่มไปจากเนื้อเดิมภายใต้เปลือกเป็นชั้นๆ ขยายออกไปเรื่อยๆปีละ 1 ชั้น หากปีใดดินฟ้าอากาศดีมีฝนตกตามฤดูกาล น้ำท่าอุดมสมบูรณ์วงปีนั้นก็จะกว้างและหนา แต่ถ้าปีใดแห้งแล้งวงปีก็จะแคบและบาง

วงปี

ดังนั้น ถ้าเราจะคำนวณหาอายุของต้นไม้ เราก็นับจากวงปี ว่าต้นไม้ต้นนั้นมีกี่วงและทุกๆปี ต้นไม้ก็จะขยายขนาดของมันออกไป ทางกว้างแต่จะไม่ขยายความสูง เพราะต้นไม้จะสูงขึ้นเฉพาะส่วนยอดเท่านั้น

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.