Facebook Twitter Reset

ทำไมต้นไม้ที่เป็นโพรงจึงไม่ตาย

            บางครั้งเราจะเห็นต้นไม้ที่กลวงข้างใน แต่ยังผลิใบเขียวขจีอยู่ตลอด ต้นไม้นั้นยังไม่ตายเพราะว่าข้างใต้เปลือกไม้นั้นมีหลอดเล็กๆ ซึ่งหนาเพียงเศษส่วนของ 1 นิ้วเท่านั้นอยู่มากมาย          โพรงต้นไม้

           หลอดเล็กๆเหล่านั้นบางหลอดมีหน้าที่นำเอาน้ำจากดินขึ้นสู่ใบ บางหลอดก็บรรจุอาหารเหลว ซึ่งใบไม้ผลิตขึ้น ถุงอาหารเหล่านี้ช่วยป้องกันเนื้อไม้ใหม่ด้วย มันทำหน้าที่เหมือนยาฆ่าเชื้อโรค และช่วยให้เนื้อไม้ใหม่ๆมีสุขภาพดี ต้นไม้ก็จะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ ถึงแม้ว่าภายในของต้นจะเป็นโพรงใหญ่อยู่ก็ตาม

           ค้างคาวเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่สามารถฆ่าต้นไม้ใหญ่และแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่มันกัดกินเนื้อไม้อ่อนๆ รอบๆ ต้นไม้เป็นแผ่นบางๆ เรียกว่า รอยควั่น เท่านั้น ต้นไม้ที่มีรอยควั่นจะตายในไม่ช้า เพราะว่าหลอดซึ่งใช้นำอาหารและน้ำของมันถูกตัดออกเสียแล้ว

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.