Facebook Twitter Reset

ทำไมป่าดิบชื้นจึงกำลังหมดไป

การทำลายป่าดิบชื้น

RockCut-1280

                   ความตายเกิดแก่ป่าเมื่อถนนสายแรกตัดผ่านเพื่อตัดและชักลากไม้ออกมา แม้ว่าคนตัดไม้จะตัดเฉพาะต้นไม้ที่มีราคา แต่การล้มต้นไม้เนื้อแข็งต้นหนึ่งทำให้ไม้อีก 17 ต้นตาย และทำลายสายใยของพืชและสัตว์ทั่วบริเวณ จากนั้นเกษตรกรก็จะเข้ามาอาศัย

shifting cultivation3

                  การทำไร่เลื่อนลอยทำให้ป่าที่เหลืออยู่ถูกทำลายทั้งหมด การเผาเพียงหนึ่งหรือสองครั้งจะกำจัดเศษซากพืชเกือบทั้งหมด ชาวนาก็จะไถพรวนหน้าดินแล้วจึงปลูกพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด

ความตายจากการทำไม้

                  แม้จะตัดไม้เฉพาะที่เลือกไว้แต่ก็นำไปสู่การทำลายพื้นที่ป่า132451368.mXUcsswP.02Shifting_mbodiaขนาดใหญ่ ในประเทศอินโดนีเซียการทำไม้เชิงพาณิชย์ที่กินบริเวณกว้างถึง 30 %ของพื้นที่ป่า หนึ่งในสามของพื้นที่สร้างเป็นถนนและสิ่งก่อสร้างอื่น 

                  ต้นไม้ที่เลือกจะตัดมีเพียงหนึ่งในสามส่วน และที่เหลือจะเป็นเส้นทางที่เกิดจากรถแทรคเตอร์ชักลากไม้ ป่าที่ถูกตัดไม้ออกไปจะต้องใช้เวลานานกว่า 50 ปี ที่จะฟื้นฟูได้ แต่ป่าอาจไม่กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเชิงนิเวศวิทยาและเชิงเศรษฐกิจได้อีกเลย

                  ป่าเคยกระจายอยู่มากกว่าหนึ่งในสี่ส่วนของพื้นโลกแต่วันนี้เหลือเพียงหนึ่งในห้าส่วนเท่านั้น ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ป่าดิบชื้นหลายพันล้านเฮกตาร์ในเอเซียแอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ถูกทำลายด้วยการทำไร่เลื่อนลอย การเลี้ยงสัตว์ การทำไม้ และการทำเหมือง มีเหตุผลมากมายที่อ้างเพื่อการบุกรุกป่าอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งของโลก การก่อสร้างเขื่อน ถนน โครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ในป่าดิบชื้นเป็นตัวเร่งอัตราการสูญเสีย

m

                  ประชากรในโลกที่สามเพิ่มขึ้นอย่างมากได้ผลักดันให้คนในชนบทอพยพเข้าป่าตัดไม้เอาพื้นที่ทำไร่ไถ่นาและเลี้ยงสัตว์ ทำให้ดินซึ่งเคยเอื้อประโยชน์อย่างมากต่อระบบนิเวศเสียความอุดมสมบูรณ์ พืชเกษตรกรรมจะลดผลผลิตลงหลังจากปลูกไปได้ 2-3 ปี ลมและฝนก็จะชะล้างหน้าดินไปและเปลี่ยนแปลงไปเป็นทะเลทรายในเวลาต่อมา ปริมาณฝนก็จะลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อความร้อนของบรรยากาศโลกอันมีเหตุอีกประการมาจากปฏิกิริยาเรือนกระจก

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.