Facebook Twitter Reset

ทำไมป่าไม้จึงแตกต่างกันทั่วโลก

                  จากป่าดิบชื้นของประเทศปราซิลไปจนถึงป่าใบเขียวกว้างใหญ่ของประเทศแคนาดา ป่าไม้เป็นไบโอมที่สลับซับซ้อนและหลากหลาย โลกมีพื้นที่แผ่นดินราว 30 % และป่าไม้จะเจริญเฉพาะในเขตแผ่นดินที่ฝนตกชุก มีน้ำเพียงพอ ชนิดของต้นไม้ เช่น ต้นไม้ผลัดใบ หรือต้นไม้ไม่ผลัดใบและไม้เขียวชอุ่มตลอดปี ถูกกำหนดโดยสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของเขตนั้นๆ

                  ต้นไม้ผลัดใบจะทิ้งใบในระหว่างฤดูหนาวหรือฤดูแล้งในขณะที่ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบจะยังคงมีใบสีเขียวอยู่ตลอดปี ใบไม้มีตั้งแต่กว้าง จนถึงเล็กแบบเข็ม เขตที่มีฤดูร้อนและฤดูหนาวจะเหมาะกับไม้ผลัดใบชนิดใบกว้าง ซึ่งจะทิ้งใบในช่วงต้นฤดูหนาวและจะแตกใบอ่อนในฤดูใบไม้ผลิ ในเขตเหนือที่มีหิมะปกคลุมจะมีแต่ป่าไม้เขียวตลอดปี ชนิดที่มีใบเข็มแหลมเล็กและมีขี้ผึ้งปกคลุมรักษาความชื้นให้สูญเสียออกจากต้นน้อยที่สุด ขณะที่พวกใบกว้างจะเจริญได้ดีในเขตอบอุ่นซึ่งใบไม้สามารถเก็บสะสมพลังงานแสงและความชื้นได้ดี

                  ป่าบอเรียล

                  ต้นไม้ใบเข็มที่เขียวชอุ่มตลอดปี เช่น ต้นสปรูซ ต้นเฟอร์ ต้นส้น อยู่ในเขตป่าบอเรียลซึ่งเป็นป่าใหญ่ในตอนเหนือสุดของยุโรป เอเซียและอเมริกาเหนือ ป่าชนิดนี้จะปรับตัวได้ดีต่อสภาพฤดูหนาวที่หนาวจัด และฤดูร้อนที่มีสภาพเย็นได้

ป่าบอเรียล (boreal)

ป่าบอเรียล (boreal)

 

ป่าบอเรียล (boreal)

ป่าบอเรียล (boreal)

                  ป่าดิบชื้นเขตร้อน

                  ป่าดิบชื้นเจริญได้ดีในเขตศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝน 150-1,000 เซนติเมตรต่อปี ต้นไม้ชนิดใบกว้างเป็นกลุ่มเด่นในป่าชนิดนี้ ต้นไม้ขนาดใหญ่ๆจะมีรากที่แผ่ออกเพื่อพยุงลำต้นเรียกว่า รากพูพอน

ป่าดิบชื้น

ป่าดิบชื้น

                  ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น

                  สภาพภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ ตะวันตกของยุโรป และตะวันออกของเอเชีย จะส่งเสริมการเจริญของป่าผลัดใบเขตอบอุ่น ต้นไม้ใบกว้าง เช่น ต้นเมเปิล ต้นบีช ต้น โอ๊ก และต้นแอช เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น หลายชนิดออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ แล้วให้ผลในฤดูใบไม้ร่วง

ป่าผลัดใบ

                  ป่าดิบชื้นเขตอบอุ่น

                  ป่าไม้ใบกว้างเจริญได้ดีในที่มีฤดูหนาวปานกลางและมีฝนตกชุก รวมถึงบริเวณ ญี่ปุ่น ตอนใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เม็กซิโก ตะวันออกเฉียงเหนือ และสหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงใต้ ต้นแมกโนเลีย ต้นโอ๊ก และต้นบีชของซีกโลกใต้ขึ้นทั่วไป ใบของต้นไม้จะเขียวขจีตลอดปี

ป่าดิบชื้น

                  ป่าชายเลน

                  ป่าชายเลนเจริญอยู่ตามชายฝั่งของเขตร้อนและเขตกึ่งศูนย์สูตร รากของต้นไม้ในป่าชายเลนบางชนิดจะโผล่พ้นน้ำเพื่อรับอากาศ เมล็ดจะงอกอยู่บนต้นไม้เป็นหน่อยาว 30 เซนติเมตร แล้วจึงตกปักลงในบริเวณน้ำตื้นที่มีพื้นเป็นโคลนและแล้วจึงแตกยอดออก

ป่าชายเลน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.