Facebook Twitter Reset

ทำไมหญ้าจึงเป็นสีเหลืองเมื่อเราปิดมันไว้

บางครั้งเราอาจลืมทิ้งลังไม้ไว้ในสนามหญ้าหลายๆวันเมื่อเรายกลังขึ้นก็จะเห็นรอยสี่เหลี่ยมสีเหลืองอยู่ใต้ลัง แต่หลังจากนั้นอีก 2-3 วันหญ้าก็จะกลับมาเขียวขึ้นอีก ใบหญ้ามีเนื้อสีเขียวเช่นเดียวกับใบไม้ และต้องอาศัยแสงแดดมันจึงจะเป็นสีเขียวได้หินทับหญ้า

ถ้าเราเอาลังไปครอบหรือวัสถุอื่นๆไปครอบบังแสงแดดไว้ ก็จะเกิดเนื้อสีเขียวขึ้นมาไม่ได้ ใบไม้ก็ต้องใช้สิ่งที่มันเก็บสำรองไว้ไปก่อน เมื่อสีเขียวหมดก็เหลืองแต่สีเหลือง ถ้าหญ้าไม่ได้รับแสงแดดนานเกินไปมันก็จะตาย แต่ถ้ามันได้รับแสงแดดทันเวลา มันก็จะเริ่มผลิตสีเขียวขึ้นมาได้อีก

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.