Facebook Twitter Reset

ที่มาของชื่อ เงาะโรงเรียน

เงาะโรงเรียนหากพูดถึงผลไม้ที่มีลักษณะผลค่อนข้างกลมสีแดงสด ขนสีเขียวตัดกับสีผล เนื้อล่อน กรอบ รสชาติหวาน หอมแล้ว หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดี ผลไม้ที่ว่านี้ก็คือ เงาะ นั่นเอง โดยเฉพาะเงาะโรงเรียนเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมที่สุด

ที่เราเรียกกันว่าเงาะโรงเรียนนั้น คำว่าโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนนาสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ.2469 Mr.K. Wong ชายชาวจีนสัญชาติมาเลเชียได้เข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุกที่หมู่บ้านเหมืองแกะ ตำบอลนาสาร อำเภอนาสาร ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนนาสาร เขาซื้อที่ดินบริเวณนั้นจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้างบ้านพัก เมื่อสร้างบ้านเสร็จเขาได้นำเมล็ดพันธุ์เงาะที่นำมาจากปีนังมาปลูกไว้ข้างบ้าน จำนวน 4 ต้น เมื่อต้นเงาะโตและออกผลได้แล้ว ปรากฏว่ามีเพียงต้นเดียวเท่านั้นที่ให้ผลที่คุณภาพดีกว่าต้นอื่นๆ คือเมื่อผลแก่จัดแล้วเปลือกบางสีแดง ขนสีเขียว เนื้อกรอบ รสหวานอร่อย

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2479 Mr.K.Wong ต้องเลิกกิจการทำเหมืองแร่ เขาจึงต้องขายบ้านพักและที่ดินบริเวณนั้นให้กับกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ทางราชการจึงปรับปรุงบ้านพักมาเป็นอาคารเรียนและย้ายโรงเรียนนาสารซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่วัดนาสารอยู่ที่อาหารหลังใหม่ จากนั้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2500-2501 ได้มีกรรมวิธีการแพร่พันธุ์โดยการทาบกิ่งขึ้นเมื่อเป็นที่ทราบกันว่าเงาะต้นนี้ให้ผลดีมีคุณภาพ ชาวบ้านจึงได้ทำการทาบกิ่งเงาะต้นนี้ไปแพร่พันธุ์เป็นจำนวนมาก

แต่เงาะต้นนี้ยังไม่มีชื่อเรียกเหมือนเงาะพันธุ์อื่นๆ ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “เงาะพันธุ์โรงเรียน” เพราะต้นแม่พันธุ์ต้นแรกอยู่ที่โรงเรียนนาสารนั่นเอง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.