Facebook Twitter Reset

ประโยชน์ของไม้ประดับในห้อง

ไม้ดอกไม้ประดับ

ปัจจุบันเป็นที่นิยมนำไม้ประดับมาปลูกไว้ในห้องทำงาน หรือตั้งประดับห้องประชุมและส่วนใหญ่จะคิดแต่เพียงว่าทำให้เกิดความสวยงามเท่านั้น ความจริงประโยชน์ของไม้ประดับมีมากกว่าความสวยงาม โดยเฉพาะในห้องปรับอากาศ

เพราะอากาศในห้องปรับอากาศมีการถ่ายเทน้อยหรือไม่มีการถ่ายเทเลย หากห้องนั้นไม่ได้มีการระบายอากาศ ผู้คนที่อยู่ในห้องต่างก็ใช้ออกซิเจนที่มีในอากาศของห้องนั้นไปเรื่อยๆ เมื่อหายใจออกมาก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เมื่อมีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในห้องมากขึ้นจะรู้สึกอึดอัด ง่วง มึนศรีษะ

ไม้ประดับในห้องมีส่วนช่วยเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์แสงเมื่อมีแสงสว่าง และจะปล่อยออกซิเจน เป็นผลจากการสังเคราะห์แสงออกมาเป็นการช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องลดลง ช่วยเพิ่มออกซิเจนเพื่อให้ใช้ในการหายใจได้มากขึ้น

แต่ในขณะเดียวกันไม้ประดับก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้หลายชนิด ยุงบางชนิดจะวางไข่บนดินในกระถาง บางชนิดก็จะวางไข่ในน้ำที่จานรองกระถาง นอกจากจะทำให้เกิดความรำคาญเมื่อถูกกัดแล้ว อาจนำเชื้อโรคบางอย่างเช่น ไข้เลือดออกได้

ดังนั้นการใช้ไม้ประดับจึงเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีการดูแลสม่ำเสมอมิให้เกิดเป็นแหล่งเพาะยุง ควรมีการเอาต้นไม้ออกไปรับแสงแดดเป็นครั้งคราว

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.