Facebook Twitter Reset

พืชกินแมลง

วงจรชีวิตของพืชส่วนใหญ่ถูกกินโดยสัตว์กินพืชทุกชนิด แต่มีพืชอยู่อย่างน้อย 3 ชนิดที่กินแมลงเป็นอาหารได้ แก่ ต้นหม้อขาวหม้อแกงลิง ต้นหยาดน้ำค้าง และต้นกาบหอยแครง

พืชชนิดแรกที่กินแมลงเป็นอาหาร คือ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Pitcher Plant) พืชชนิดนี้จะมีส่วนของลำต้นที่ดักจับแมลงเป็นสีแดงสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจ พร้อมกับการหลั่งน้ำหวานออกมาล่อแมลง ดังนั้นเมื่อแมลงหลงกลบินมาเกาะกินน้ำหวานที่บริเวณขอบดอก มันก็จะลื่นตกลงไปในกะเปาะดักจับแมลง และติดกับยางเหนียวที่อยู่ตรงก้นของอวัยวะที่ใช้ดักจับแมลง และหลังจากแมลงถูกจับแล้วก็จะถูกย่อยให้เป็นอาหารของพืชต่อไป

ต้นหม้อข้าวหม้อแกง

พืชชนิดที่สองที่กินแมลงเป็นอาหารคือ ต้นหยาดน้ำค้าง (Sundew) พืชชนิดนี้จับแมลงโดยการใช้นขที่มียางเหนียวๆ ซึ่งอยู่ส่วนบนของใบ เมื่อแมลงบินมาเกาะที่ขนของใบมันก็จะติดกับ และขนอื่นๆจะเริ่มพันรอบๆตัวแมลง แมลงจะถูกย่อยสลายภายในเวลาประมาณสองวัน เมื่อต้นหยาดน้ำค้างย่อยเหยื่อของมันแล้ว ใบที่มีขนนี้ก็เปิดอ้าออกเพื่อดักจับแมลงตัวอื่นต่อไป

ต้นหยาดน้ำค้างต้นหยาดน้ำค้าง

พืชชนิดที่สามที่กินแมลงเป็นอาหาร คือ ต้นกาบหอยแครง  (Venus Flytrap) ซึ่งเมื่อแมลงบินมาเกาะที่ขนบริเวณขอบใบ ใบของพืชชนิดนี้ก็จะหุบและดักจับแมลงนั้นเข้าไปย่อยด้วยน้ำย่อย และเมื่อแมลงถูกย่อยจนหมดใบก็จะเปิดออกใหม่

ต้นกาบหอยแครง


พืชทั้งสามชนิดนี้ เป็นพืชที่มีอันตรายต่อแมลงเท่านั้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อคน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.