Facebook Twitter Reset

มะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม้

มะเขือเทศถ้าใครเคยรับประทานน้ำมะเขือเทศปั่น ก็อาจจะคิดว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้ แต่บรรดาพ่อบ้านแม่บ้านซึ่งทำอาหารที่มีการนำมะเขือเทศมาใช้เป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหาร ก็อาจจะคิดว่ามะเขือเทศเป็นผัก แล้วแท้จริงมะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม้?

เรื่องนี้ยังไม่มีใครสามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฏหมายขึ้นในปี ค.ศ.1893 กำหนดให้มะเขือเทศเป็น “ผัก” นอกจากนี้ยังมีการจัดหมวดหมู่ของอาหารในกฏหมายการค้าสำหรับบางประเทศอีกด้วย

มะเขือเทศ เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้เช่น เปรู โบลิเวีย เอกวาดอร์ เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ได้นำมะเขือเทศมาปลูกในแถบยุโรป เช่นอังกฤษ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และประเทศแถบยุโรปตอนกลาง เมื่อก่อนปี 1657 และได้รับความนิยมบริโภคกันทั่วโลกตั้งแต่ปี 1857 เป็นต้นมา รวมทั้งประเทศไทยด้วย

มะเขือเทศทั่วโลกจึงมีหลายสายพันธุ์ทั้งผลเล็กผลใหญ่ บางพันธุ์มีรสหวาน แต่บางพันธุ์มีรสหวานอมเปรี้ยว ดังนั้นมะเขือเทศบางพันธุ์จึงเหมาะอย่างยิ่งในการนำไปผลิตเป็นซอสมะเขือเทศ และไม่ว่ามะเขือเทศจะเป็นผักหรือผลไม้ แต่ถ้าใครรับประทานเป็นประจำก็จะให้วิตามินต่อร่างกายสูง โดยเฉพาะวิตามินซี

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.