Facebook Twitter Reset

โครงสร้างป่าดิบชื้นเป็นอย่างไร

 

โครงสร้างป่าดิบชื้น

โครงสร้างป่าดิบชื้น

                        ป่าดิบชื้นสามารถแบ่งเป็น 4 ชั้น บนสุดเป็นชั้นเหนือเรือนยอดประกอบด้วยimages (1) ต้นไม้สูงมากๆ 3-4 ต้นต่อเฮกตาร์ ส่วนมากจะมีใบเล็กและเรือนยอดแผ่กว้าง ต้องเผชิญกับกระแสลมแรง ชั้นรองลงมาคือชั้นเรือนยอดที่มีต้นไม้สูงระหว่าง 20-40 เมตร มีลักษณะใบซ้อนคล้ายผืนหนังเป็นชั้นหนาเพื่อรับแสงอาทิตย์แต่ยอมให้น้ำฝนบางส่วน ค่อยๆไหลลงสู่ชั้นล่าง มีสัตว์อาศัยในชั้นนี้จำนวนมาก เช่น ลิง กระแต สัตว์ตระกูลบ่าง นก และแมลง ในระดับต่ำกว่าชั้นเรือนยอดที่ความสูง 5-20 เมตร ต้นไม้จะอยู่ในแสงสลัวมีต้นไม้อ่อนๆ ต้นปาล์มไม้พุ่มต่างๆและพืชยึดเกาะ ชั้นล่างสุดเป็นพื้นป่าที่ชุ่มชื้นเต็มไปด้วยเศษซากในไม้ มอสส์ เฟิร์น และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมลง และสัตว์เลื้อยคลาน

ป่าดิบชื้นในนิวกินี

ป่าดิบชื้นในนิวกินี

                        ป่าดิบชื้นเขตร้อนของโลก ป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดที่ยังคงอยู่พบในนิวกินี บางส่วนของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง ลุ่มน้ำอเมซอน แอฟริกาบริเวณเขตศูนย์สูตรตะวันตกและมาดากัสการ์

ph-rainforest1_20130311081820573002-620x349

                        เรือนยอดที่หนาแน่นของต้นไม้ ผืนป่าดิบชื้นที่มีเรือนยอดหนาแน่นไม่มีช่องโหว่ให้เห็นยกเว้นบริเวณลำแม่น้ำเท่านั้น มีต้นไม้ขนาดใหญ่โผล่พ้นชั้นเรือนยอดอยู่ประปราย ในชั้นเดียวของป่าดิบชื้นอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ถึงหลายพันสปีชีส์

jungle_guatemala

                        ต้นไม้ที่สูงที่สุดมีจำนวนน้อยและอยู่ห่างกัน จะโผล่พ้นชั้นเรือนยอด ป่าดิบชื้นในเอเซียเอื้อให้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งบางชนิดสูงมากกว่า 60 เมตร

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.