Facebook Twitter Reset

โป๊ยเซียนมาจากไหน?

โป๊ยเซียน

โป๊ยเซียนไม้มงคลที่นิยมปลูกกันทุกครัวเรือน โป๊ยเซียน หมายถึง เซียนผู้วิเศษทั้ง 8 ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการปลูกโป๊ยเซียนไว้ที่บ้าน จะนำโชคลาภมาให้และช่วยขจัดปัดเป่าภยันตรายทั้งปวง ยิ่งถ้าบ้านไหนปลูกโป๊ยเซียนออกดอกมาก ดอกใหญ่สวยงาม แสดงว่าบ้านนั้นกำลังจะมีโชคภาล

คำว่า “โป๊ยเซียน” ฟังดูแล้ว ถิ่นกำเนิดน่าจะมาจากประเทศจีน แต่จริงๆแล้วโป๊ยเซียนเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากหมู่เกาะมาดากัสการ์ ในสมัยก่อนโป๊ยเซียนปลูกได้เฉพาะในรั้วในวัง เพราะมักปลูกไว้ทำนายโชคชะตาของกษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ แต่ต่อมาได้มีผู้ลักลับนำออกมาภายนอก จึงทำให้โป๊ยเซียนเป็นพืชที่นิยมปลูกกันทั่วไป

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.