Facebook Twitter Reset

กินผักบุ้ง แล้วตาจะสวยเพราะอะไร?

                ภูมิปัญญาเก่าแก่ของคนรุ่นทวดรุ่นปู่ ท่านว่าอยากจะตาหวานหรือตาสวยต้องกินผักบุ้งเยอะๆ นับเป็นความเชื่อที่พูดกันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน แต่พอตกมาถึงคนรุ่นใหม่สมัยนี้การจะเชื่ออะไรง่ายๆ นั้นไม่ค่อยมี

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

               จึงมีการหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับประโยคที่ว่า “กินผักบุ้งแล้วตาจะหวานตาจะสวย” นี้โดยความเป็นจริง ผักบุ้ง เป็นผักใบเขียวและมีสารกลุ่มหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพตา นั่นคือสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) สารกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งมีอยู่หลายร้อยชนิด แต่ชนิดที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A ได้ คือ เบต้าแคโรทีน วิตามิน A  นั้นทุกคนทราบว่าช่วยในเรื่องของการมองเห็นหรือสายตา ส่วนลูทีน (Lutein) กับซีเอแซนทีน (Zeaxanthin) เป็นสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยด์เช่นกันดวงตาสวย

               ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสภาพและป้องกันแสงโดยเฉพาะแสงสีน้ำเงินและแสงสีฟ้า เนื่องจากสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์เป็นสีเหลืองจึงช่วยป้องกันแสงสีน้ำเงินหรือแสงสีฟ้าได้ ดังนั้นดวงตาของเราก็จะเสื่อมช้าลง บรรพบุรุษเราท่านไม่รู้เรื่องสารอะไรที่ว่านี่หรอก แต่อาศัยเป็นคนช่างสังเกตและอยู่กับธรรมชาติ จึงได้ความจริงเหล่านี้มาถ่ายทอด คำอธิบายอย่างวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ก็จะเผยเหตุผล เกิดความเชื่อมโยงและช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.