Facebook Twitter Reset

ทำไมเรียกว่าขนมจีน

ขนมจีน

ขนมจีนเป็นอาหารคาวชนิดหนึ่ง ที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้านิยมรับประทานคู่กับน้ำยา น้ำพริก แกงเผ็ดหรือจะนำมาทำเป็นขนมจีนชาวน้ำก็อร่อยไปอีกแบบ

นอกจากจะรู้จักกันในชื่อขนมจีนแล้ว ยังมีชื่อเรียกอื่นๆตามแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย เช่น ทางภาคเหนือจะเรียกว่า ขนมเส้น ส่วนทางภาคอีสานจะเรียกว่า ข้าวปุ้น ขนมจีนนั้นจัดอยู่ในประเภทอาหารคาวแต่ทำไมจึงมีชื่อเรียกว่าขนม และเป็นอาหารของชาติใดกันแน่? หรือว่าเป็นอาหารของชาวจีน เพราะคำว่าจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง?

จริงๆแล้วขนมจีนเป็นอาหารของชาวมอญหรือชาวรามัญ ชาวมอญจะเรียกขนมจีนว่า คนอมจิน โดยคำว่า คนอม แปลว่า จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ส่วนคำว่า จิน แปลว่าการทำให้สุก ซึ่งคำว่า คนอม ก็มีการออกเสียงใกล้เคียงกับคำไทยว่า เข้าหนม ที่แปลว่าข้าวที่นำมาหนวดให้เป็นแป้งเสียก่อน ซึ่งต่อมาคำนี้ก็ได้เพี้ยนมาเป็น ขนม ดังนั้นคำว่า ขนมในความหมายดั้งเดิมจึงไม่ได้แปลว่าของหวานอย่างที่เราใช้และเข้าใจกันในปัจจุบัน

ขนมหรือ หนม (ภาษาเขมร) และคนอม (ภาษามอญ) ต่างก็หมายถึงอาหารที่ทำมาจากแป้ง คำว่า ขนมจีน จึงน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า คนอมจิน ของชาวมอญนั่นเอง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.