Facebook Twitter Reset

น้ำมันหมูไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด

น้ำมันหมูจากสื่อโฆษณาในปัจจุบันทำให้เกิดความเชื่อว่าการบริโภคน้ำมันหมูอัตรายกว่าการบริโภคน้ำมันพืช จริงๆแล้วข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมด เราอาจจะเห็นว่าน้ำมันหมูเมื่อถูกทิ้งไว้นานจะกลายเป็นไข

ทำให้เกิดความเชื่อว่าเมื่อน้ำมันหมูเข้าไปอยู่ในร่างก็คงจะเข้าไปจับตัวเป็นไขมันสะสมในร่างกาย เป็นบ่อเกิดของความอ้วนและโรคต่างๆ แต่จริงๆแล้วคนโบราณบริโภคน้ำมันหมูมาตลอดชีวิต แต่กลับมีสุภาพที่แข็งแรงกว่าคนในยุคปัจจุบันมาก นั่นเปป็นเพราะน้ำมันหมูไม่สามารถจับตัวเป็นไขในร่างกายมนุษย์ได้

แต่จากการแนะนำของแพทย์ก็ไม่ได้บอกให้บริโภคแต่น้ำมันหมูเพียงอย่างเดียว แต่ควรบริโภคน้ำมันให้หลากหลายชนิดหมุนเวียนกันไป เช่น มื้อนี้กินน้ำมันหมูบ้าง มื้อหน้ากินน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะกอก น้ำมันมะกอก น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำข้าวสลับไป เพราะการบริโภค น้ำมันชนิดเดียวนานๆอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.