Facebook Twitter Reset

แร่ธาตุ สังกะสี Zinc

แร่ธาตุ สังกะสี

หน้าที่และประโยชน์ที่สำคัญของ สังกะสี คือ การร่วมมือกับวิตามินเอโดยการไปช่วยเสริมแรงของวิตามินเอให้สามารถดูแลรักษาดวงตาไม่ให้เป็นโรคตาบอดกลางคืนดังนั้นหากว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นในตอนกลางคืน นอกจากจะกินวิตามินเอแล้วควรจะกิน สังกะสี เข้าไปเสริมแรงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ สังกะสี ยังมีประโยชน์ในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ

สังกะสีมีส่วนในการซ่อมแซม แบ่งเซลล์ และพัฒนาการเติบโตของเซลล์และประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ สังกะสีมีความสำคัญในเรื่องของกระดูก โดยจะเข้าไปช่วยพัฒนาการเติบโตของกระดูกให้เป็นไปตามปกตินอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์อีกด้วย ผู้ที่ขาดสังกะสีอาจจะเป็นเพราะร่างกายไม่สามารถดูดซึมสังกะสีได้

หรือเกิดจากการที่ร่างกายขับสังกะสีที่ควรสะสมเอาไว้ใช้ออกมาจากร่างกายนั่นเอง ในเด็กที่กำลังโตนั้นหากว่าขาดสังกะสีก็จะทำให้เบื่ออาหารมีพัฒนาการทางร่างกายช้ากว่าใครเพื่อน มีอาการท้องเสีย อวัยวะเพศพัฒนาช้า มีผื่นตามร่างกาย และมีปัญหาตับและตับอ่อนโต ส่วนคนที่ได้รับสังกะสีเยอะเกินความต้องการมากๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ แต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร แต่หากว่าเราได้รับสังกะสีในปริมาณที่สูงขึ้นไปอีก ก็อาจจะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า ปวดท้อง และกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน และอาจจะร้ายแรงถึงขั้นไตวายได้

สังกะสีมีอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากกว่าพืช เพราะว่าสังกะสีมีความสำคัญในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง ซึ่งอาหารที่อุดมไปด้วยสังกะสีก็คือ เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ สัตว์ปีก ไข่ อาหารทะเล ตับ ธัญพืช เป็นต้น

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.