Facebook Twitter Reset

ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดสายรุ้งได้อย่างไร

สายรุ้งย่อมปรากฏในท้องฟ้าในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอ คนที่ยืนดูสายรุ้งย่อมต้องหันหลังให้ดวงอาทิตย์ รุ้งเกิดจากการหักโค้ง และการสะท้อนแสงของรัศมีของดวงอาทิตย์ ในขณะที่มันทอแสงออกมากระทบกับหยาดฝนในท้องฟ้า ลำแสงสีขาวของดวงอาทิตย์ประกอบด้วย แสงสีต่างๆรวมเข้าด้วยกันสายรุ้ง

เมื่อมันผ่านทะลุหยาดฝนไปรัศมีสีต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นแสงสีขาวนี้ก็จะถูกบังคับให้แยกจากกัน เมื่อมันผ่านมาถึงด้านหลังของหยาดฝนนั้น รัศมีที่แยกออกจากกันเหล่านี้ซึ่งได้แก่แสงสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง ก็จะถูกสะท้อนมาสู่ดวงตาเราอีกทีและเมื่อออกจากหยาดฝนนั้น มันก็จะหักโค้งอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทำให้มันถูกแยกห่างจากกันมากขึ้นอีก

บางคราวเราจะเห็นสีดังกล่าวนี้ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาต้องหยาดน้ำที่ฉีดจากกระป๋องรดต้นไม้ของเราก็ได้ นี่ก็เกิดจากเหตุผลอันเดียวกันนั่นเอง น้ำที่ฉีดออกมาย่อมทำให้แสงเหล่านี้หักโค้งไม่เท่ากัน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.