Facebook Twitter Reset

ทำไม แม่เหล็กดูดเหล็กได้?

แม่เหล็กแม่เหล็กดูดเหล็กได้เพราะอะตอมเล็กๆ แต่ละอะตอมในแม่เหล็กมีแรงดึงดูดของกระแสไฟไฟ้า อะตอมแต่ละตอมนี้ชี้ไปทางเดียวกันมันจึงมีแรงดึงดูดที่แรงมาก แม่เหล็กดูดเฉพาะเหล็กเพราะว่าตัวมันเป็นเหล็กเหมือนกัน มันจึงดูดเฉพาะอะตอมที่เป็นชนิดเดียวกันเท่านั้น อะตอมในเหล็กธรรมดาจะจัดอยู่ไม่เป็นระเบียบ แต่ในแม่เหล็กถาวรมันจะหันไปทางเดียวกันหมด

ซึ่งเป็นคุณสมบัติของมันและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่า เมื่อมันหักออกเป็นสองท่อน ก็ใช่ว่าขั้วเหนือกับขั้วใต้จะแยกกันไปคนละทาง แต่มีทั้งสองขั่วเหมือนเดิม เมื่อเหล็กธรรมดาสัมผัสกับแม่เหล็กอะตอมของมันก็จัดรูปใหม่ชี้ไปทางเดียวอยู่ชั่วครา เพื่อส่งกำลังแม่เหล็กออก

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.