Facebook Twitter Reset

ยังมีโลกอื่นๆเหมือนกับโลกเรานี้อีกหรือไม่?

ในสุริยจักรวาลของเรานั้น ยังมีโลกอื่นๆที่ดูคล้ายกับโลกเรานี้อีก 8 แห่ง แต่โลกที่เราอยู่นี้น่าจะเป็นแห่งเดียวเท่านั้นที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากต่างฉงนสนเท่ห์มาเป็นเวลานานแล้วว่า บนดาวอังคารนั้น มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่โลก

ดาวอังคารนั้นเป็นดาวเพื่อนบ้านของเรา มีสีแดง แต่มีน้ำและบรรยากาศห่อหุ้มน้อยกว่าเราจึงรู้ว่าน่าจะไม่มีนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ที่นั่น เมื่อเร็วๆนี้นักดาราศษสตร์ต่างหันมาเชื่อว่า มีพืชบางชนิดขึ้นและเติบโตได้บนดาวอังคาร นักดาราศาสตร์หลายท่านยังเชื่ออีกว่า น่าจะมีกลุ่มดาวเคราห์ ซึ่งคล้ายคลึงกับระบบสุริยจักรวาลของเราอยู่อีก มันน่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า ถ้าดวงอาทิตย์ของเรา มีกลุ่มดาวพระเคราะห์โครจรอยู่รอบๆ แล้ว ดาวดวงอื่นก็อาจจะมีกลุ่มดาวเคราห์หมุนเวียนอยู่รอบๆ ได้เช่นเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ดี บรรดานักดาราศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ เพราะกล้องดูดาวขนาดใหญ่ที่สุดที่เรามีอยู่นั้น ก็ยังใหญ่ไม่พอที่จะใช้ส่องดูดาวพระเคราะห์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีวิถีโคจรอยู่รอบดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.