Facebook Twitter Reset

ลมบก ลมทะเล เกิดขึ้นได้อย่างไร

                             พวกเราคงจะเคยเอามืออังใกล้เตาไฟ หรือเครื่องทำความร้อนดูบ้างแล้ว ความร้อนถูกนำออกจากเตา หรือเครื่องทำความร้อนสู่มือเราได้ โดยกระแสของอากาศ เราจึงเห็นได้ว่า อากาศร้อนจะไหลออกจากบ่อเกิดของความร้อนนั้นไปสู่ที่ที่เย็นกว่า เหตุผลในเรื่องนี้คือ สสารขยายตัวออกเมื่อได้รับความร้อน และเมื่อขยายตัวความหนาแน่นของมันจะลดลงเป็นอัตราส่วนกัน 

                            หมายความว่าอากาศที่อยู่บนผิวพื้นที่ร้อนจัดนั้น มีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบๆอากาศที่หนักกว่าและเย็นกว่าก็จะไล่ที่อากาศที่เบากว่า คือ ผลักมันขึ้นไปข้างบน กระแสการพาความร้อนเคลื่อนที่ไปดังกล่าวนี้ อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในของเหลวและในก๊าซ โดยปกติการหมุนเวียนของลม ก็ขึ้นอยู่กับการที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปเช่นนี้  ลมที่เราหายใจออกมาจากปอดนั้น จะร้อนกว่าลมเย็นๆที่อยู่ในห้อง ลมที่เย็นกว่าซึ่งเข้ามาจากใกล้พื้นห้องก็จะไล่อากาศที่ถูกหายใจแล้วนั้น ออกไปทางหน้าต่างSeaBreeze.svg

                            ลมบกและลมทะเลก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของความร้อนเช่นนี้เหมือนกัน บนบกนั้นร้อนได้ง่าย และเร็วกว่าในน้ำ แต่ความร้อนก็จะหมดไปได้เร็วกว่าในน้ำด้วย ดังนั้นในเวลากลางวันพื้นดินจะมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนน้ำ ลมที่อยู่บนบกก็จะถูกขับขึ้นไปข้างบนโดยลมที่เย็นกว่าที่พัดจากทะเลในราวๆเวลาเที่ยงจะมีลมทะเลเย็นเริ่มพัดเข้ามาหาฝั่งเรียกว่า ลมทะเล ส่วนในตอนกลางคืนก็จะกลับกัน นั่นคือพื้นแผ่นดินจะเย็นเร็วกว่าผืนน้ำ

                            ลมที่ร้อนกว่าซึ่งอยู่เหนือพื้นน้ำก็จะถูกบังคับให้ลอยสูงขึ้น และกระแสลมเย็นจะพัดออกมาจากฝั่งมาสู่ทะเลอันเรียกว่า ลมบก ด้วยเหตุดังนี้ชาวประมงตามริมฝั่งทะเลจึงมักจะออกเรือในตอนกลางคืนโดยอาศัยลมบกช่วยพัดพาเรือไป และจะมายังฝั่งในตอนสายๆโดยอาศัยลมทะเล

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.