Facebook Twitter Reset

วัดความลึกของท้องทะเลได้อย่างไร

                วิธีที่ง่ายที่สุดคือ หย่อนเชือกที่มีน้ำหนักถ่วงไว้ลงไปในน้ำ และคอยวัดไปทีละระยะๆ เมื่อน้ำหนักถ่วงนั้นไปแตะก้นทะเลเข้า ก็จะมีเครื่องหมายแสดงความลึกไว้ที่เส้นเชือกตรงผิวพื้นทะเล แต่วิธีนี้ใช้วัดความลึกที่ไม่ลึกมากเท่านั้น

The depth of the sea

               ส่วนการหาความลึกที่ลึกมากๆ นั้นจำเป็นต้องใช้วีอื่นที่ทำๆกันมาจนถึงปี 1920 นั้นวิธีที่ได้ผลถูกต้องมากที่สุดคือใช้ลวดเส้นละเอียดซึ่งผูกน้ำหนักถ่วงไว้ แล้วหย่อนลงไปให้ถึงก้นทะเล ในขณะที่ตุ้มน้ำหนักแตะก้นทะเล ความลึกก็จะถูกบันทึกไว้เองโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ยังไม่แม่นยำเสมอไป เพราะว่าเส้นลวดนั้นมีโอกาสจะถูกกระแสน้ำพัดให้เหไปได้ จึงอาจหาความลึกในแนวดิ่งได้ไม่ถูกต้องนัก เขาจึงใช้ความรู้ เรื่องเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือมีการส่งสัญญาณด้วยเสียงลงไปในน้ำ  ก็สามารถคำนวณหาระยะทางได้

               ได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งสามารถส่งคลื่นเสียงออกไปได้ และวัดเวลาที่เสียงเดินทางไปถึงก้นทะเลแล้ววกกลับมาหาเรือ แล้วจะมีเครื่องบันทึกคำนวณความลึกของก้นทะเลได้อัติโนมัติ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.