Facebook Twitter Reset

สีของรุ้ง

รุ้งนั้นมีอยู่ 7 สี ได้แก่ สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง สี่ต่างๆเหล่านี้ค่อยๆกลายจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่งทีละน้อย จนเราตั้งชื่อให้แก่สีผสมระหว่างมันได้อีก แต่แม่สีของสเปกตรัม (คือลำดับแสงสีที่ปรากฏแก่สายตา) นั้นปกติก็มีอยู่ 7 สีดังที่กล่าวมาแล้วสายรุ้ง

แต่นักวิทยาศาตร์บางท่าน กล่าวว่ามีเพียง 5 สีเท่านั้นคือ สีม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง และแดง เพราะเขาถือว่าสีครามและสีส้มไม่ใช่แม่สี แต่เป็นสีผสม ในสายรุ้งนั้นเราจะเห็นแต่เพียงสีต่างๆ ที่สายตาคนเราจะเห็นได้เท่านั้น สีแดงเป็นสีที่มีคลื่นแสงยาวกว่าเพื่อน จึงอยู่ตรงขอบนอกของสายรุ้ง สีม่วงมีคลื่นแสงสั้นที่สุด จึงอยู่วงในของเส้นโค้ง (ควรจำไว้ว่า แม่สีของสเปกตรัมไม่ได้เป็นแบบเดียวกับแม่สีที่จิตรกรใช้วาดภาพซึ่งหมายถึง เนื้อสี มากกว่าแสง แม่สีของจิตรกรมีอยู่ 3 สีคือ สีแดง น้ำเงิน และเหลือง)

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.