Facebook Twitter Reset

ทำไมถึงเป็นเหน็บ?

เป็นเหน็บเมื่อเราต้องนั่งพับขาเป็นเวลานานๆ ก็มีอันต้องเป็นเหน็บอยู่บ่อยๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเส้นโลหิตที่ขาถูกพับทำให้เลือดที่ไหลเวียนถูดขัดขวาง เมื่อเส้นเลือดทำงานไม่สะดวก มันก็จะไปขัดขวางการทำงานของเส้นประสาทที่เท้า ซึ่งคอยทำหน้าที่นำข่าวความเคลื่อนไหวจากส่วนเท้าไปยังสมอง ทำให้การสื่อสารระหว่างสมองส่วนนี้ถูกตัดขาด มีผลให้บริเวณเท้าส่วนนั้นหมดความรู้สึก อันเป็นสาเหตุของการเหน็บหรือชา

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเหน็บ จึงไม่ควรนั่งพับขาเป็นเวลานานๆ โดยการเปลี่ยนอิริยาทบไปเป็นท่าอื่นบ้างเช่น อาจจะยืดแข้งยืดขา ลุกขึ้น หรือไม่ก็เดินเสียบ้าง เพียงเท่านี้คุณก็ไม่ต้องทนทรมานหรือรำคาญใจต่ออาการเหน็บอีกต่อไป

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.