Facebook Twitter Reset

ทำไมน้ำเข้าหูหูจึงอื้อ

 

 

 

 

 

ช่องหูทำหน้าที่ปรับสภาพความดันภายในหู ช่องหูยาวประมาณ 3-4 ซม. จะมีเยื้อบุภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความดันของเยื้อแก้วหูทั้งสองข้างเท่ากันเมื่อเราไปอยู่ในที่สูงหรือดำน้ำช่องหูจะเปิด-ปิดเพื่อปรับความดันของเยื่อแก้วหูทั้งสองข้าง และที่เรารู้สึกหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหูเพราะน้ำทำให้ความดันในหูทั้งสองข้างไม่เท่ากัน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.