Facebook Twitter Reset

ทำไมผู้ชายมีนม?

หน้าอกผู้ชาย

ร่างกายคนเราทั้งเพศหญิงและเพศชายต่างก็ประกอบขึ้นด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ ที่ทำหน้าเหมือนๆกัน จะต่างกันก็ตรงอวัยวะที่ใช้สืบพันธุ์ของเพศหญิงและเพศชาย แต่หากสังเกตดีๆแล้วยังมีอวัยวะอีกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายมี แต่จะมีประโยชน์เมื่ออยู่กับผู้หญิง

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมผู้ชายต้องมีนม ทั้งๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย ? ที่ผู้ชายมีนมนั้นเนื่องจากมนุษย์เราทุกคนนั้นจะเริ่มต้นมาจากการเป็นกลุ่มเซลล์ในท้องแม่ เรียกว่า “ฟีตัส” ซึ่งภายหลังจะแบ่งหน้าที่กันอย่างรวดเร็วเพื่อทำหน้าที่อวัยวะต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ฟีตัสจะสร้างแกนกลางขึ้นมา ที่ต่อมาก็คือกระดูกสันหลังนั่นเอง ต่อมาเมื่อเข้าสู่ระยะสัปดาห์ที่ 6 จะเริ่มมีโครงสร้างขอบดวงตา แขน ขา และใบหน้า ในช่วงสับดาห์ที่ 6 นี้ ฟีตัสจะมีเพศ หากได้โครโมโซมเพศชายก็จะสร้างอวัยวะเพศชาย หากได้โครโมโซมเพศหญิงก็จะสร้างอวัยวะเพศหญิงขึ้นมา

ซึ่งก่อนที่ฮอร์โมนเพศจะแสดงออกมา เด็กทารกนั้นจะมีหน้าอกและเต้านมก่อนแล้ว ดังนั้นผู้ชายจึงมีนมเหมือนกับผู้หญิงเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีหน้าที่หรือให้ประโยชน์เหมือนของผู้หญิง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.