Facebook Twitter Reset

ทำไมหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหู?

หูอื้อแต่ละคนคงมีวิธีการแก้ปัญหาน้ำเข้าหูด้วยวิธีการต่างๆกัน แต่วิธีที่คุณหมอแนะนำมาคือให้เอียงศรีษะด้านที่น้ำเข้าหูข้างนั้นลงต่ำแล้วดึงใบหูให้กางออก

โดยเฉียงไปด้านหลังเล็กน้อย จากนั้นน้ำที่เข้าไปในหูก็จะไหลออกมาเอง แล้วอาการหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหูก็จะหายไป ส่วนที่เรารู้สึกหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหูนี้ เป็นเพราะน้ำที่เข้าไปในหูจะไปทำให้ความดันในหูทั้งสองข้างของเราไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าช่องหูของเรามีหน้าที่คอยปรับสภาพความดันภายในหู

โดยช่องหูจะมีลักษณะโค้งเป็นรูปตัวเอส (S) มีความยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร และมีเยื่อบุภายในที่คอยทำหน้าที่ให้ความดันของเยื่อแก้วหูทั้งสองข้างเท่ากัน

ขณะที่เรากำลังดำน้ำ หรือขึ้นไปอยู่ในที่สูงๆ ส่วนที่เป็นช่องหูจะเปิดและปิดเพื่อปรับความดับของเยื่อแก้วหูทั้งสองข้างให้เท่ากัน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.