Facebook Twitter Reset

ทำไมเรากลัวจึงตัวสั่น?

เมื่อเรารู้สึกกลัว แล้วเกิดอาการตัวสั่นนั้น เกี่ยวข้องกับสมองส่วนไฮโปทาลามัส ซึ่งควบคุมการปรับอุณหภูมิในร่างกาย ถ้าอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น เราจะหายใจถี่ เพื่อระบายความร้อนแต่ถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงร่างกายจะปิดต่อมเหงื่อ สั่นกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความร้อนให้ร่างกาย เวลาที่เราเห็นผิวเป็นสีม่วงเมื่ออากาศหนาว ก็เพราะร่างกายไม่ต้องการให้สูญเสียความร้อนภายใน จึงปิดหลอดเลือดที่อยู่ใกล้กับผิวหนัง เมื่อคนเกิดความกลัว ก็จะส่งความรู้สึกนี้ไปยังระบบประสาทที่ควบคุมความรู้สึก ซึ่งมันจะกระตุ้นไปที่ไฮโปทาลามัส ทำให้ร่างกายเกิดอาการเช่นเดียวกับเวลาที่เรารู้สึกหนาว

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.