Facebook Twitter Reset

ทำไมเราจึงไอ?

การไอเป็นปฏิกิริยาป้องกันของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ทางเดินหายใจเมื่อร่างกายต้องการกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจหรือปอดก็จะไอ เมื่อเป็นหวัดเรามักจะไอเพราะเยื่อบุผิวบริเวณทางเดินหายใจไวต่อความรู้สึกมากกว่าปกติ จึงมักจะไอถี่ เวลาสำลักขณะกินอาหาร ก็เพราะร่างกายต้องการไล่อาหารที่เข้าไปในทางเดินหายใจออกมานั่นเอง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.