Facebook Twitter Reset

ทำไมไส้เดือนจึงขึ้นมาบนผิวดินเมื่อฝนตก

ไส้เดือนไส้เดือนอาจจะน่าเกลียดน่ากลัว ในความคิดของหลายคน แต่อย่าดูถูกเชียวนะ! ถึงแม้ว่าไส้เดือนจะพึ่งพาอาศัยดิน แต่ความสัมพันธ์ก็เป็นแบบ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เพราะขณะที่ไส้เดือนได้ทั้งอาหาร ที่อยู่ ที่กำบังกายจากดินแต่ขณะเดียวกัน ไส้เดือนก็ช่วยทำให้ดินร่วนเหมาะแก่การเพราะปลูกด้วยเช่นกัน

สำหรับโพรงไส้เดือนจะไขว้กันไปมาที่ดินชั้นบน ซึ่งคอยรักษาอุณหภูมิที่พอเหมาะสมป้องกันอันตรายอื่นๆ จากสิ่งมีชีวิตบนดิน การขุดโพรงดินมักจะใช้วิธีการผลักดินไปไว้ข้างๆ หรือไม่ก็กินดินเข้าไปเลย ซึ่งปกติแล้วเจ้าไส้เดือนเหล่านี้ ก็จะอาศัยอยู่ที่โพรงใต้ดินนั้นเอง เพราะในดินก็มักจะมีอากาศพอสำหรับการหายใจ

แต่เมื่อฝนตกหนักน้ำจะท่วมโพรงของมัน มันจึงต้องขึ้นมาที่ผิวดินเพื่อรับอากาศนั่นเอง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.