Facebook Twitter Reset

ทำไม? คนเราจึงมีสีผิวแตกต่างกัน

ทำไม? คนเราจึงมีสีผิวแตกต่างกัน

สีผิวที่แตกต่างกัน

นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่า การที่คนเราจะมีสีผิวเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์ ที่ส่องมากระทบตัวเรา ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายของเม็ดสีใต้ผิวหนังแตกต่างกันออกไป คนที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวหรือได้รับแสงสว่างน้อย ก็จะมีผิวบางและมีสีขาว ในขณะที่คนในเขตร้อน เช่น คนแอฟริกาได้รับแสงแดดจัดตลอดเวลาก็จะมีผิวหนาและเป็นสีดำสนิท และสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคนเราจะมีสีผิวอย่างไร

ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละคนด้วย ถ้าพ่อแม่ขาวลูกที่เกิดมาก็ต้องมีผิวขาวด้วย แต่ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมีผิวสีดำ ลูกที่เกิดมาก็จะมีผิวสีดำตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าผิวสีดำเป็นลักษณะเด่น มีการแสดงออกได้ง่ายกว่าผิวขาว

แต่ถึงจะมีผิวอย่างไร ทุกคนก็คือมิตรซึ่งกันและกันใช่ไหมละครับ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.