Facebook Twitter Reset

ฝาแฝดน่ารู้

ฝาแฝดฝาแฝดมี 2 ลักษณะคือ เกิดจากการปฏิสนธิภายในไข่ใบเดียวกัน และเกิดจากไข่คนละใบ ฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันจะมีลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกัน เป็นทารกเพศเดียวกัน

ส่วนฝาแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบทารกจะเป็นเพศเดียวกันหรือจะไม่ก็ได้ และหน้าตาอาจเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ จากสถิติฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันมีโอกาสเกิดขึ้นใน 1 ใน 200 รายและฝาแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบมีโอกาสเกิดขึ้น 1 ใน 135 ราย และคนผิวดำจะมีโอกาสมีลูกแฝดมากกว่าคนผิวขาว รวมถึงมารดาที่มีอายุมากและเคยได้รับยากระตุ้นการตกไข่มาก่อนจะมีโอกาสเกิดลูกแฝดได้มากกว่าคนปกติ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.