Facebook Twitter Reset

ทำไมผิวหนังใต้ฝ่าเท้าจึงหนากว่าส่วนอื่นของร่างกาย

ทำไมผิวหนังใต้ ฝ่าเท้า จึงหนากว่าส่วนอื่นของร่างกาย

ผิวหนังมนุษย์มีผิวชั้นนอกเป็นเครื่องก่อหุ้มและปกป้องอันตรายให้แก่ร่างกาย ถ้าผิวหนังได้รับการเสียดสีบ่อยๆก็จะทำให้ส่วนนั้นกลายเป็นผิวหนังหนาหรือด้านได้ โดยเฉพาะเท้าที่จำเป็นต้องใช้เดินเหินเป็นประจำ ผิวหนังใต้เท้าจึงมีโอกาสถูกเสียดสีมากจนกลายเป็นหนาด้าน ซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการใช้งานและปกป้องไม่ให้ใต้ฝ่าเท้ารับบาดเจ็บได้ง่าย

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.