Facebook Twitter Reset

เวลาโกรธหรืออาย ทำไมจึงหน้าแดง

เวลาโกรธ หรือ อาย ทำไมจึงหน้าแดง

เวลาหน้าแดงจะรู้สึกว่ารูขุมขนบนใบหน้าจะขยายกว้างและเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณใบหน้าจะขยายกว้างและเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณใบหน้าจำนวนมาก อารมณ์ของคนเรามีส่วนสัมพันธ์ต่อการทำงานของต่อมหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายเสมอ เวลาที่เราเกิดอารมณ์โกรธหรืออาย เลือดจะไหลมารวมกันอยู่บริเวณใบหน้าเวลาปกติ จึงทำให้เกิดหน้าแดง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.