Facebook Twitter Reset

ใบหน้ามนุษย์เปลี่ยนสีได้

 

 

 

 

 

เวลาคนเรากลัว หน้าจะซีดเพราะหลอดเลือดหดตัวขณะที่เราส่งข้อความตื่นเต้นไปยังระบบประสาทรับความรู้สึก ถ้าเราอายระบบประสาทจะได้รับแรงกระตุ้นทำให้หลอดเลือดมากกว่าปกติ จึงเกิดอาการหน้าแดง สีหน้าของคนเราสามารถบอกสุขภาพได้คือ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตับ หน้าจะเหลือง ถ้าเลือดน้อย หน้าก็จะซีด

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.