Facebook Twitter Reset

การกินอาหารของพารามีเซียม

parameciumพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและไม่ซับซ้อนชนิดหนึ่งในโลก พบอยู่ในทุกที่ที่มีน้ำจืด รูปร่างคล้ายรองเท้าแตะขนาดมักจะเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ทั้งๆที่มีโครงสร้างร่างกายไม่ซับซ้อน แต่พารามีเซียมกลับใช้พลังงานในการค้นหาอาหาร และกินอาหารมากพอๆกับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและที่เรารู้จักกันดีว่า ร่างกายของพารามีเซียมประกอบขึ้นด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวที่ปกคลุมไปด้วยขนขนาดเล็ก และสั้นที่เรียกว่า ซีเลีย จำนวนนับพัน การโบกเป็นจังหวะของซีเลียทำให้พารามีเซียมเคลื่อนที่ได้และจะพัดอาหาร เช่น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอื่นๆ และพืชขนาดเล็กเข้ามา แม้ว่าพารามีเซียมจะไม่มีตาหรือจมูก แต่ก็สามารถรับรู้สารเคมีที่อยู่รอบตัว รวมทั้งสารเคมีที่อาหารปลดปล่อยออกมาได้ สารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทขึ้นในร่างกายของพารามีเซียม ทำให้ซีเลียโบกพารามีเซียมไปทิศทางที่มีเหยื่อ

พารามีเซียมจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจนกว่า “รส” ของสารเคมีนั้นจะจางลง แล้วพารามีเซียมจะหมุนตัวและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง และทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนดูเหมือนว่ายวนเวียนอยู่รอบอาหารเป็นวงแคบเข้าทุกทีในที่สุดก็จะถึงจุดหมาย

เมื่อพารามีเซียมพบเหงื่อ ซีเลียจะโบกไปมาสร้างกระแสน้ำซึ่งจะพัดอาหารเข้าสู่ร่องปาก และมีบ่อยครั้งที่จะโบกไล่สิ่งที่มิใช่อาหารออกไป และเช่นเดียวกับสัตว์ใหญ่ พารามีเซียมชอบอาหารบางชนิดมากกว่าชนิดอื่นๆ

 

การกินอาหารของพารามีเซียม

หลังจากที่พารามีเซียมรับอาหารเข้าไปในร่างกายก็จะสร้างฟองอากาศหรือ แวคคูโอค ขึ้นรอบอาหารจากนั้นสารเคมี ที่เรียกว่า เอนไซม์ จะย่อยอาหารในขณะที่แวคคูโอลเคลื่อนที่ไปทั่วร่างกาย ของเสียจะออกจากร่างกายทางช่องขับถ่าย

พารามีเซียมเป็นอาหารของใคร?Didinium

พารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มโปรโตซัวพรรพวกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่ใช่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอไป โปรโตซัวชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า ไดดิเนียน จะทำร้ายและกินพารามีเซียมที่ขนาดโตกว่าตัวเอง เมื่อไดดินเนียนเข้าใกล้พารามีเซียม จะไล่พารามีเซียมวนไปมาจนกระทั่งชนกันแล้วจะพ่นโครงสร้างที่มีรูปร่างคล้ายฉมวก 2 อัน ออกมากงวงที่มีลักษณะเป็นท่อยาวอยู่ข้างปากทำให้ซีเลียของพารามีเซียมหยุดเคลื่อนที่ แล้วไดดีเนียนก็จะถึงฉมวกกลับเข้าที่และเริ่มกลืนพารามีเซียม แม้ว่าเหยื่อจะมีขนาดโตกว่าผู้ล่าก็ตาม และจะกลืนพารามีเซียมได้ทั้งตัวภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที

ไดดิเนียนกินพารามีเซียมเป็นอาหาร

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.