Facebook Twitter Reset

ค้างคาวตาบอดจริงหรือ

ไม่จริงครับ ค้างคาวสวนใหญ่มองเห็นได้แต่ความเชื่อที่ว่าค้างคาวตาบอดนั้นมาจากการที่ค้างคาวไม่ได้ใช้สายตาเป็นหลักในการมองหาอาหาร แต่มันจะส่งคลื่นเสียงที่มีความถึ่สูงออกจากปากและจมูก ซึ่งมนูษย์ไม่สามารถได้ยิน เมื่อคลื่นเสียงนี้ไปกระทบกับวัตถุก็จะส่งเสียงสะท้อนกลับมา ค้างคาวจึงรู้ตำแหน่งและรูปร่างของวัตถุได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.