Facebook Twitter Reset

ฉลามล่าเหยื่อได้อย่างไร

ฉลามล่าเหยื่อได้อย่างไร

ปลาฉลามจัดเป็นผู้ล่าที่มีศักยภาพสูงสามารถใช้การรับสัมผัสทุกรูปแบบในการติดตามเหยื่อ ฉลามจะอาศัยการรับฟังเป็นด่านแรกโดยสามารถได้ยินและรับฟังเสียงสะบัดตัวในน้ำของปลาที่ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ไกลออกไปถึงครึ่งกิโลเมตร เมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้เหยื่อภายในระยะทาง 90 เมตรจะสามารถรับกลิ่นได้ดีจนนำมันเข้าใกล้เหยื่อได้ชัดเจนขึ้นในรัศมีประมาณ 30 เมตร เมื่อฉลามว่ายน้ำเข้าใกล้เหยื่อในวิถี 15 เมตรจะใช้สายตามองหาเหยื่อและเมื่อเข้าประชิดเหยื่อจะใช้ระบบรับสัมผัสสัญญาณไฟฟ้าจู่โจมเหยื่อ

อย่างไรก็ตามปลาฉลามจะไม่ล่าเหยื่อทุกวัน มันสามารถอยู่รอดเป็นวันหรือเป็นอาทิตย์โดยไม่ต้องกินอาหาร เมื่อถูกจับมาขังไว้ฉลามจะกินอาหารน้อยมากในแต่ละวันคิดเป็น 1-2% ของน้ำหนักตัวเท่านั้น

ฉลามล่าเหยื่อได้อย่างไร

แม้ปลาฉลามไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพต่างๆได้มาก แต่ก็สามารถมองเห็นได้ในที่ค่อนข้างมืด เนื้อเยื่อตาขยายเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ตา ปลาฉลามอาจมองเห็นภาพสีได้ ปลาฉลามจะมีความไวมากในการรับรู้เสียง เซลล์ที่มีลักษณะเป็นขนในหูชั้นในของมันจะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณจากคลื่นเสียงที่ได้รับเป็นสัญญารประสาทส่งต่อไปยังสมอง

ฉลามล่าเหยื่อได้อย่างไร

ปลาฉลามสามารถได้กลิ่นเลือดในน้ำได้อย่างดีแม้เลือดนั้นจะเจือจางอยู่ในน้ำคิดเป็นส่วนหนึ่งในล้านส่วนก็ตาม สมองของปลาฉลามประมาณสองในสามส่วนอุทิศให้กับการแปลข้อมูลที่ได้จากอวัยวะรับสัมผัสโดยเฉพาะที่ได้จากอวัยวะรับกลิ่น

ปลาฉลามสามารถหาเหยื่อที่เป็นปลาหน้าดินที่ฝังตัวอยู่ในดินได้โดยอาศัยเครื่องรับสัญญาณพิเศษที่เรียกว่า แอมปูร่า ออฟ ลอเรนซินิ ซึ่งสามารถรับสัญญาณกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่ออกมาจากปลาที่เป็นเหยื่อได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการว่ายน้ำของปลาฉลามโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก

ฉลามล่าเหยื่อได้อย่างไร

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.