Facebook Twitter Reset

ทำไมกบต้นไม้จึงเปลี่ยนสี

กบต้นไม้เมื่อกบต้นไม้ได้รับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์จะมองเห็นเป็นสีเขียว ผิวหนังกบมีสองชั้น คือ หนังกำพร้าและหนังแท้ หนังแท้มีเซลล์สร้างสีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์ที่มีรงควัตถุสีเหลืองและสีแดง เรียกว่าแซนโทฟอร์

เซลล์ที่มีรงควัตถุสีน้ำตาลและสีดำ เรียกว่า มีแลโนฟอร์ เซลล์จะดูดแสงสีส่วนมากไว้ได้ แต่แผ่นผลึกที่ซ้อนๆกันไว้จะกระจัดกระจาย และสะท้อนแสงสีฟ้ากลับออกไปผ่านรงควัตถุสีเหลืองในแซนโทฟอร์ทำให้เห็นเป็นสีเขียว

กบต้นไม้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสามารถเปลี่ยนสีได้เพื่อป้องกันตัวเอง กับต้นไม้อาจเปลี่ยนแปลงสีไปเป็นสีเขียวเมื่ออยู่ท่ามกลางใบไม้ หรือจุดน้ำตาลเมื่อไปอยู่ในบริเวณใบสีน้ำตาล ทำให้ผู้ล่ามองเห็นกบได้ยาก และผลพลอยได้จากความสามารถในการเปลี่ยนสีนี้จะทำให้แมลงวัน แมลงปีแข็ง และเหยื่ออื่นๆหนีกบไม่ทันเพราะมองเห็นกบช้าไป

กบต้นไม้จะปรับอุณหภูมิของร่างกายโดยการเปลี่ยนสี ในช่วงบ่ายที่ร้อนแห้งกบต้นไม้อาจเกาะอยู่ตามสถานที่มีสีจาง ผิวหนังจะสีจางลง การสะท้อนแสงออกไปทำให้กบตัวเย็น เมื่ออากาศเย็นลงและชื้น ผิวหนังกบจะคล้ำลงเพื่อดูดความร้อน

การเปลี่ยนสีผิวนั้นควบคุมโดยต่อใต้สมอง ต่อมนี้ทำหน้าที่คล้ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายใน และส่งสัญญาณเป็นสารเคมีไปยังเซลล์พิเศษที่สร้างสี

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.