Facebook Twitter Reset

ทำไมจมูกสุนัขถึงเปียก

อุณหภูมิร่างกายของสุขนัขขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การที่สุนัขจมูกเปียกแสดงว่าความชื้นในอากาศเพียงพอหรือพอเหมาะอาจหมายถึงสุนัขมีสุขภาพดีด้วย

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.