Facebook Twitter Reset

ทำไมปลากระโทงแทงจึงว่ายน้ำได้เร็ว

ปลากะโทงแทงสามารถว่ายน้ำได้เร็วมากกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากมีรูปร่างที่เพรียวลมและครีบหางที่แข็งแรงรูปพระจันทร์เสี้ยว ลักษณะครีบหางเป็นลักษณะเด่นของปลาผิวน้ำที่ว่ายน้ำเร็ว

โดยครีบหางนี้จะติดต่อกับลำตัวโดยก้านครีบหางที่จะช่วยให้ปลาสามารถโบกหาง จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ขณะที่ด้านหน้าของลำตัวอยู่กับที่ ซึ่งจะช่วยให้มีแรงพุงตัวไปข้างหน้ามากที่สุด และลดแรงเสียดทานในมวลน้ำ ส่วนครีบอื่นๆของปลากระโทงแทงช่วยกำกับทิศทางในการว่ายน้ำ

ปลากระโทงแทง

ส่วนกล้ามเนื้อของปลากะโทงแทงก็มีส่วนช่วยให้ปลาว่ายน้ำได้เร็ว โดยมีแรงต้านจากมวลน้ำน้อยที่สุด พื้นที่หน้าตัดของลำตัวของปลากระโทงแทงเป็นรูปไข่ตลอดลำตัว

ความเร็วในการว่ายน้ำของปลา

ความเร็วในการว่ายน้ำของปลาขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะครีบ ลักษณะครีบบอกได้ถึงความสามารถในการว่ายน้ำและล่าเหยื่อ ครีบหางที่กลมมนคล้ายพัดหรือครีบหางที่มีรอยหยักตรงกลาง คล้ายส้อมจะพบในปลาที่มักอยู่นิ่งตามพื้นรอให้เหยื่อผ่านเข้ามาใกล้ๆจึงจะจับกิน ครีบหางลักษณะนี้ช่วยให้มีอัตราเร่ง ส่วนครีบหางที่มีรอยเว้าคล้ายพระจันทร์เสี้ยวจะเป็นของปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วและเป็นนักล่า

 

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.