Facebook Twitter Reset

ทำไมปลาบางชนิดจึงมีหนวด

ปลาดุกปลาดุก และปลากด เป็นปลาน้ำจืดสองชนิดที่พบแพร่หลายอยู่ทั่วไป ปลาพวกนี้ไม่สามารถใช้ตาในการค้นหาอาหารที่ซุกซ่อนอยู่ในท้องน้ำซึ่งเป็นโคลน และมืดมิดได้จึงวิวัฒนาการอวัยวะรับความรู้สึกที่มีลักณะคล้ายหนวดเรียกว่า บาร์เบล

ซึ่งช่วยให้สามารถซอกซอนไปตามโคลน และทรายเพื่อหาแมลงและปลาที่เป็นอาหาร บาร์เบลเป็นรยางค์ยาวอยู่บนริมฝีปากบนและล่าง มีตุ่นรับรสคล้ายคลึงกับที่พบในลิ้นของสัตว์ส่วนใหญ่ เพียงว่ายน้ำไปพร้อมๆกับยื่นหนวดออกไป หรือถูบาร์เบลกับท้องน้ำก็สามารถจะบอกได้ว่ามีสัตว์อยู่ใกล้ๆ เมื่อบาร์เบลไปถูกสัตว์ที่อร่อย ปลาก็จะจับกินทันที

 

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.