Facebook Twitter Reset

ทำไมปูจึงพ่นฟองอากาศ

 ปู

                     ปูหายใจด้วยเหงือกเช่นเดียวกับปลา  น้ำจะไหลผ่านช่องเหงือกของปูตรงบริเวณช่องเปิดที่ฐานของก้ามปู เหงือกปูจะดึงเอาแก๊สออกซิเจนจากน้ำ และขับน้ำออกมาทางช่องน้ำออกซึ่งเป็นรูเล็กๆอยู่บริเวณเพดานปาก

ทำไมปูจึงพ่นฟองอากาศ

                     ปูเกือบทุกชนิดหายใจโดยมีกระแสน้ำไหลเวียนผ่านช่องเหงือก แต่มีปูบางชนิดที่มีการปรับตัวเพื่อให้อยู่บนบกได้โดยมีวิธีการอุ้มน้ำและเก็บความชื้นไว้ได้ มันหายใจโดยใช้น้ำที่มีน้อยพ่นอากาศและวนเวียนอยู่ในช่องเหงือก น้ำที่ขับออกทางช่องน้ำออกจะไหลซึมไปตามตัวปูและรับเอาอากาศใหม่เข้ามาและไหลกลับเข้าช่องเหงือกใหม่ ถ้าปูไม่ได้รับน้ำไหม่มาเสริมเลย เราจะเห็นน้ำที่ไหลวนเวียนนี้เริ่มมีลัษณะข้นเหนี่ยวและกลายเป็นฟองอากาศ

ทำไมปูจึงพ่นฟองอากาศ

                     เมื่อปูดึงเอาออกซิเจนออกจากน้ำแล้ว มันจะขับน้ำออกทางช่องน้ำออกที่อยู่ตรงเพดานปาก น้ำจะพุ่งออกเป็นสายถ้ามันจุ่มตัวอยู่ในน้ำ แต่ถ้าอยู่บนบกเราจะเห็นว่าปูพ่นฟองอากาศออกมา

                     ปูที่ปรับตัวเพื่ออยู่บนบกจะพ่นอากาศออกทางช่องน้ำออก ปูหลายชนิดจะปรับตัวเพื่ออยู่บนบก บางชนิดจะอยู่ห่างไกลจากทะเล ปู่เหล่านี้สามารถใช้น้ำวนเวียนในช่องเหงือกโดยรับน้ำจากน้ำฝนหรือน้ำค้างก็ได้ และจะกลับคืนสู่ทะเลเฉพาะในยามวางไข่

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.