Facebook Twitter Reset

ทำไมปูจึงเดินในแนวขวาง

 

 

 

 

 

มีสัตว์จำนวนมากที่อาศัยสนามแม่เหล็กบนพื้นในการหาทิศทางการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีพฤติกรรมการย้ายถิ่นตามฤดูกาลหรืออพยพย้ายถิ่น ปูถือเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการย้ายถิ่นที่อยู่มาตั้งแต่โบราณกาล และอาศัยสนามแม่เหล็กในการหาทิศทางเช่นกัน หูภายในของปูจะมีวัตถุแม่เหล็กขนาดเล็กเป็นตัวกำหนดทิศทาง วัตถุแม่เหล็กนี้จะไวมากกับสนามแม่เหล็กบนพื้น ช่วงเวลาอันยาวนานในการก่อตัวของโลกนั้น ขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้ของโลกได้พลิกกลับไปกลับอยู่หลายครั้ง วัตถุแม่เหล็กภายในหูของปูที่แต่เดิมมีความสามารถกำหนดทิศทางได้ก็หายไป ดังนั้นเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสนามแม่เหล็กที่กลับไปกลับมาได้ ปูจึงไม่เดินไปข้างหน้าและไม่ถอยหลัง แต่เลือกที่จะเดินในแนวขวางแทน ด้วยโครงสร้างอันพิเศษของปูที่มีแปดขาที่ยื่นออกมาจากลำตัวสองข้าง ประกอบกับจ้อต่อของขาหน้าที่งอได้ ทำให้ปูเดินได้แต่ในแนวขวางเท่านั้น

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.