Facebook Twitter Reset

ทำไมม้าลายจึงอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง

                   

ทำไมม้าลายจึงอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง

ทำไมม้าลายจึงอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง

                   นักชีววิทยาที่ศึกษาทางด้านวิวัฒนาการได้เกิดความฉงนสงสัยถึงสัญชาตญาณอยู่รวมกันเป็นฝูงของสิ่งมีชีวิตเช่น การที่ผีเสื้อบินเป็นฝูง ปลาว่ายรวมกันเป็นกลุ่ม และช้างอยู่กันเป็นโขลง ซึ่งทั้งหมดต่างก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไป แมลง เช่น แมลงปอ เป็นตัวอย่างที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อการจับคู่สืบพันธุ์ โดยที่ตัวผู้จะบินรวมกลุ่มราวกับเมฆหนาเหนือท้องน้ำเพื่อดึงดูดตัวเมีย ส่วนค้างคาวบางชนิดอยู่เป็นหมู่เพื่อร่วมกันค้นหาแหล่งอาหาร

20185_zebra-herd-vocalizing_mawkrnnofdejaaqpr4bxrhk5ihncurxrbvj6lwuht2ya6mzmafma_610x457

                   สัตว์แทะเล็มขนาดใหญ่ เช่น ม้าลายอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อการป้องกันตัวจากผู้ล่า ในการรวมฝูงของม้าลายหัวหน้าฝูงและม้าลายที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังจะคอยสังเกตการณ์ระวังสิงโตและศัตรูตัวอื่นๆที่จะวิ่งข้ามทุ่งหญ้าสะวันนาเข้ามา ขณะที่เฝ้าระวังศัตรู ตัวที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณเตือนภัย และฝูงม้าลายก็จะเริ่มวิ่งโดยมีตัวผู้เป็นตัวป้องกันอยู่แนวหลัง ท่ามกลางการไล่ล่านั้น ผู้ล่าอาจเริ่มเหนื่อยและอาจเลิกการไล่ล่าไป

images (1)

                   ฝูงม้าลายขนาดใหญ่มีจำนวนของสมาชิกในฝูงหลายร้อยตัว และมักจะพบอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ม้าลายมักจะแทะเล็มอาหารอยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นเช่น กวางนู และกวางผา นกยางควายสีขาว ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่นที่หากินอยู่ร่วมกับสัตว์เท้ากีบและสัตว์แทะเล็มอื่นๆเพื่อจับแมลงที่รบกวนสัตว์เท้ากีบเหล่านี้เป็นอาหาร การที่มันเกาะอยู่บนหลังของสัตว์ขนาดใหญ่จึงสามารถมองเห็นและเตือนภัยให้รู้ถึงการโจมตีของผู้ล่าด้วยการหนีไปนั่นเอง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.