Facebook Twitter Reset

ทำไมสมองนกหัวขวานจึงไม่กระทบกระเทือน

ตลอดทั้งปี เจาะลำต้นไม้ของต้นไม้ คอยจับแมลงกินอย่างขยันขันแข็ง สาเหตุที่มันสามารถจับแมลงที่อยู่ลึกเข้าไปในลำต้นได้ เพราะมันมีปากที่คล้ายสิ่วเหล็ก เจาะต้นไม้ให้เป็นรูได้รวมถึงมีลิ้นนเรียวยาวขับเมือกเหนียวออกมาจับแมลงที่อยู่ลึกในต้นไม้ได้ ในหนึ่งวันมันจะเจาะต้นไม้ได้ ในหนึ่งวันมันจะเจาะต้นไม้ 500-600 ครั้ง และต้องใช้แรงเยอะมาก แต่สมองของมันกลับไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใดๆ ทั้งนี้เพราะรอบๆสมองของนกหัวขวานห่อหุ้มไปด้วยกะโหลกที่อ่อนนุ่มแต่หนาแน่นคล้ายฟองน้ำภายในเต็มไปด้วยอากาศ ภายนอกกะโหลกยังห่อหุ้มด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ง จึงช่วยลดแรงกระเทกได้ ดั้งนั้นเมื่อนกหัวขวานกระแทกเจาะลำต้นของต้นไม้ สมองของมันจึงไม่กระทบกับกะโหลกภายนอก ในขณะที่นกชนิดอื่นชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง แต่นกหัวขวานกลับชอบไปใหนมาใหนตัวดียว มันจะบินไปบินมาอย่างเงียบๆอยู่ในป่าเพียงลำพัง และสร้างดินแดนของตนเอง แล้วส่งเสียงร้องอันก้องกังวาน เตือนไม่ให้นกอื่นๆรุกล้ำเข้ามา

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.