Facebook Twitter Reset

ทำไมสัตว์บางชนิดจึงจำศีล?

หนูจำศีล

โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตเรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งที่เพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไป สัตว์บางชนิดจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างของมัน ที่จะต้องใช้พลังงานลงโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเองไว้ใช้ให้นานที่สุด จะเห็นได้ว่าในฤดูที่ออกหากินลำบาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย โดยเฉพาะช่วงที่อากาศหนาวจัด จะมีสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แมลง ค้างคาว หรือหนูบางชนิด สัตว์เหล่านี้จะจำศีลโดยการนอนหลับ

ถ้าระยะเวลาดังกล่าวยืดยาวออกไป การนอนหลับจะทำให้สัตว์เล็กพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่อีกต่อไปได้ โดยใช้พลังงานจากอาหารที่ร่างกายสะสมไว้ก่อนหน้านี้
พลังงานดังกล่าวจะใช้ไปในการปรับอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ และควบคุมการทำงานของร่างกายเท่านั้นเอง

ตัวอย่างของสัตว์จำศีล เช่นกรณีของกบ เมื่อถึงฤดูหนาว กบจะจำศีลอยู่ตามโคลนตม ตามท้องน้ำ กบป่าจำศีลตามใต้ก้อนหิน ท่อนไม้ หรือตอไม้ในป่า ซึ่งระหว่างที่จำศีล จะมีกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่น้อยมาก

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.