Facebook Twitter Reset

ทำไมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จำนวนมากจึงอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแอฟริกา

                   ทุ่งหญ้าสะวันนาของแอฟริกา ไม่เพียงแต่มีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งอาหารในปริมาณมหาศาลเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งที่มีพืชพรรณมากมายนานาชนิด ด้วยเหตุผลนี้สัตว์กินพืชขนาดใหญ่จึงอาศัยได้ดีที่นี่ สัตว์แต่ละชนิดได้มีวิวัฒนาการในการกินพืชชนิดต่างๆเป็นอาหาร

กวางอิมพาลา

กวางอิมพาลา

                   กวางอิมพาลาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เคี้ยวเอื้องใบไม้จากต้นไม้พุ่ม ขณะที่ควายแอฟริกาแทะเล็มหญ้าต้นสูงในหนองน้ำของทุ่งหญ้า ถ้าสัตว์หลายๆชนิดกินพืชชนิดเดียวกัน มันก็จะกินพืชนั้นในช่วงที่พืชเจริญแตกต่างกัน เช่น เนื้อทรายทอมสันที่ชอบแทะเล็มยอดหญ้าอ่อนแต่ม้าลายจะชอบส่วนใบหญ้าที่งอกจากลำต้นซึ่งแข็งและเป็นอาหารสำหรับสัตว์กินเนื้อต่างๆ เช่น สิงโต และหมาไน

l

African buffalo

nm

g

h

Elephant

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.