Facebook Twitter Reset

ทำไมเต่าจึงชอบอาบแดด

เต่าเต่าจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลือดเย็น ร่างกายของมันเย็นอยู่เสมอ เวลามันอยู่ในน้ำ จะมีอุณหภูมิของร่างกายเท่ากับอุณหภูมิในน้ำและโดยลักษณะหรือคุณสมบัติสำคัญของสัตว์ในเลือดเย็น ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้า เพราะผลจากมีอุณภูมิของร่างกายต่ำ ด้วยเหตุนี้เต่าจึงจำเป็นต้องอาบแดด เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย รวมทั้งการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายไปในตัว

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.