Facebook Twitter Reset

ทำไมเนื้อทรายจึงกระโดด

เนื้อทรายเนื้อทรายหลายชนิดในแอฟริกากระโดได้สูงถึง 3 เมตรเมื่ออยู่ในอากาศขาจะแข็งก้มหัวลงและลำตัวโค้งงอ การกระโดดชนิดพิเศษนี้เรียกว่า กระโดดสูง

นักวิจัยถกเถียงกันว่าทำไมสัตว์จึงกระโดดในลักษณะนี้ ตามทฤษฏีหนึ่งอ้างว่า การกระโดดนี้เป็นการเตือนเสือซีต้าหรือผู้ล่าอื่นให้รู้ว่าถูกมองเห็นแล้ว อีกทฤษฏีหนึ่งเชื่อว่าการกระโดดแบบนี้เพื่อเตือนเนื้อทรายด้วยกันว่าอัตรายใกล้เข้ามาแล้ว อีกพวกหนึ่งเชื่อว่าสัตว์กระโดดสูงเพื่อจะได้มองเห็นสภาพรอบตัวได้ดีขึ้น หรือมิฉะนั้นก็อาจกระโดดสูงด้วยเหตุผลต่างๆกันที่เวลาต่างกัน

โค้งหลังก้มหัวลงหุบกีบเท้าเข้าหากัน เนื้อทรายกระโดดสูงเพื่อเตือนเพื่อนร่วมฝูงว่ามีเสื้อซีต้าแอบอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การกระโดดสูงนี้ก็อาจจะเตือนให้เสือซีต้ารู้ว่า ถูกมองเห็นแล้วจึงไม่ควรดำเนินการล่าอีกต่อไป

สัญญาณเตือนภัยอื่นๆ

สัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูงและก้มหัวขณะกินอาหารจำเป็นต้องป้องกันตนเองจากศัตรูที่จะแอบทำร้าย เพราะตาของสัตว์พวกนี้จะอยู่ทางด้านข้างของศรีษะ สามารถมองเห็นได้รอบตัวแม้เมื่อกำลังกินอาหาร แต่นั่นก็มิใช่การป้องกันตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อฝูงสัตว์กำลังกินหญ้าสัตว์ตัวหนึ่งจะยกหัวขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อระวังภัย

ถ้าสมาชิกในฝูงตัวใดได้เห็นได้กลิ่นสิ่งน่าสงสัยใดๆ ขนขาวบนสะโพกจะยกขึ้น เป็นการให้สัญญาณเตือนภัยแบบเงียบๆ เมื่อสมาชิกตัวหนึ่งหนีตัวอื่นๆก็จะตามไปขนขาวบริเวณสะโพกช่วยให้สัตว์ตัวหน้านำทางสัตว์ตัวหลังได้

กวางหางขาว

กวางหางขาวแห่งอเมริกาเหนือยกหางและขนที่สะโพกขึ้นเมื่อรู้ว่าอยู่ในอันตราย ขนสีขาวนี้ทำให้การเตือนภัยเห็นได้ง่ายขึ้น

 

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.