Facebook Twitter Reset

ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ

 

 

 

 

 

 

ในหน้าร้อน เราจะเห็นแมลงปอสองตัวบินอยู่ด้วยกัน ตัวหนึ่งบินอยู่ข้างหน้าและอีกตัวหนึ่งบินอยู่ข้างหลังเสมอ บางครั้งก็จะกัดหางของอีกฝ่าย ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ พวกมันจะบินไปแตะบนผิวน้ำราวกับว่ากำลังเล่นน้ำอยู่ การกัดหางกันนั้นถือว่าเป็นการผสมพันธุ์กันของแมลงปอ เมื่อถึงฤดูขยายพันธุ์แมลงปอตัวผู้และตัวเมียที่บินไปเป็นคู่ก็ผลัดกันกัดหางของอีกฝ่าย เมื่อผสมพันธุ์เสร็จก็จะบินไปแตะผิวน้ำ แมลงปอก็เหมือนแมลงอื่น เช่น ยุง ตัวต่อ ที่เลือกจะวางไข่ที่ได้รับเชื้อแล้วในน้ำ เพื่อให้ฟักตัวและสืบพันธุ์เป็นรุ่นต่อๆไป ดังนั้นแมลงปอจะเอาหางแตะบนผิวน้ำเพื่อปล่อยไข่ลงไป เมื่อไข่ลงไปในน้ำแล้วไปติดบนหญ้า ไม่นานก็จะกลายเป็นตัวอ่อน ซึ่งตัวอ่อนนี้แม้ว่าจะมีขา 3 คู่ แต่ก็ยังไม่มีปีกหลังจากตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำประมาณ 1-2 ปีแล้ว ก็จะปีนกิ่งไม้ของพืชที่อยู่ในน้ำจนโผล่พ้นผิวน้ำแล้วลอกคราบกลายเป็นแมลงปอกางปีกบินไปในท้องฟ้า

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.